Μπορείτε να παραβγείτε στο τρέξιμο με έναν μαραθωνοδρόμο;

Ο μαραθώνιος συμβολίζει τους στόχους και τις αντοχές μας. Πρόκειται για τη διαδρομή που εξετέλεσε ο στρατιώτης του Μαραθώνος το 490 π.Χ., μετά τη νίκη των Ελλήνων στη μάχη του Μαραθώνα, για να αναγγείλει στους Αθηναίους τα σπουδαία νέα και να ξεψυχήσει αμέσως μετά. Αυτός ο μύθος έχει δώσει τον ειρηνικό συμβολισμό στον Κλασσικό Μαραθώνιο που γίνεται …