Το 2015 κερδίζει ένα επιπλέον δευτερόλεπτο και οι μηχανικοί υπολογιστών χάνουν τον ύπνο τους.

Στις 30 Ιουνίου στις 23:59:59 ακριβώς, το παγκόσμιο ρολόι του κόσμου θα σταματήσει για ένα δευτερόλεπτο. Ή, για να είμαστε πιο ακριβείς, θα προσθέσει ένα επιπλέον δευτερόλεπτο δείχνοντας τον ανύπαρκτο χρόνο 23:59:60 – πριν περάσει στην ώρα 00:00:00 το πρωί της 1ης Ιουλίου 2015. Αυτή η προσθήκη ενός επιπλέον δευτερολέπτου, η οποία ανακοινώθηκε από το Αστεροσκοπείο του Παρισίου αυτή την εβδομάδα, έρχεται να προστεθεί για να κρατήσει τα επίγεια ρολόγια στον ίδιο ρυθμό με τις ιδιοτροπίες του αστρονομικού χρόνου – σε αυτή την περίπτωση, την επιβράδυνση της περιστροφής της Γης. Προκαλώντας «πονοκέφαλο» στους μηχανικούς υπολογιστών.

Συνέχεια